Tietoja minusta

Olen uskontotieteen tohtorikoulutettava. Monivaiheinen, väitöskirjaan tähtäävä projektini alkoi vuonna 2005, jolloin Kustavin Lypyrtin kyläläiset ilmaisivat kiinnostuksensa paikallishistorian tuntemuksen lisäämiseen ja taltioimiseen. Kokosin Lypyrtti-Lypertö, Kylä väylien varrella (2011) -kirjan kyläläisten haastattelujen pohjalta hyödyntäen muistitietotutkimuksen sekä mikro- ja ympäristöhistorian menetelmiä. Väitöskirjatutkimukseni on tutkimus historian tuottamisesta ja sisäryhmäläisen tutkijan autoetnografinen matkakertomus saaristokylään paikallistumisesta. Tarkastelen kylähistorian tekstualisaatioprosessin tuottamia, paikkaan ja aikaan liittyviä merkityksiä ihmisen ja ympäristön vuoropuhelun näkökulmasta.Tällä hetkellä viimeistelen väitöskirjani käsikirjoitusta ja toivon tohtoroituvani keväällä 2017.

Tutkimusta rahoittivat  Suomen Kulttuurirahasto ja Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen maakuntarahasto.

Mainokset