Esitelmät / Presentations

 • International Conference of Uku Masing and the Culture of Indigenous People, 15.–17.10. 1999, Lipa, Estonia. Esitelmä: The Other Side of the Drum: A View from Inside.
 • Kulttuuristen tulkintojen tutkijakoulun syysseminaari ”Kriittiset käsitteet” 4.−5.10.2007. Esitelmä: Kerrottu ympäristö. Tutkimus Kustavin Lypertön/Lypyrtin kyläläisten suullisen historian tuottamisesta.
 • Suomen Uskontotieteellisen Seuran seminaari 16.−17.11.2007 Tvärminnessä. Esitelmä: Kerrottu ympäristö. Tutkimus Kustavin Lypertön/Lypyrtin kyläläisten suullisen historian tuottamisesta.
 • Suomen Uskontotieteellisen Seuran syysseminaari 2008 Turussa. Esitelmä: Kerrottu ympäristö.
 • Kulttuuristen tulkintojen tutkijakoulun kansainvälinen seminaari ”Tulkinnan linssit” 13.−14.11.2008 Jyväskylässä. Esitelmä: Laiturin ja paatin välissä.
 • Finnish Oral History Networkin (FOHN) järjestämä kansainvälinen Oral History and Ethics-symposium Helsingissä 3.−4.12.2008. Esitelmä: Narrated environment as moral witness.
 • “Religion, Nature, and Progress”, International Society for the Study of Religion, Nature & Culture (ISSRNC) -seuran konferenssi Amsterdamissa 23.−26. 2009. Esitelmä: Narrated environment as moral witness.
 • ”From Topos to Topic”, Kulttuuristen tulkintojen tutkijakoulun syysseminaari Turussa 8.−9.10.2009. Esitelmä: Along the Route.
 • ”Monitieteinen uskontotiede”, Suomen Uskontotieteellisen Seuran jatkokoulutusseminaari Helsingissä 13.11.2009. Alustus: Aineistosta kyläkirjaksi ja tutkimukseksi.
 • ”Teorian käytäntö”, IV Kulttuurintutkimuksen päivät Jyväskylässä 11.−12.12.2009. Esitelmä: Varrella virran. Suullisesta historiasta kertomusten kokoelmaksi.
 • International Society for Ethnology and Folklore -seuran (SIEF) ”Place Wisdom” –työryhmän symposium Bristolissa, Englannissa 5.−6.3.2010. Esitelmä: Along the Route. Osallistuminen myös työryhmän seuraavaa konferenssia suunnittelevaan kokoukseen.
 • Kulttuuristen tulkintojen tutkijakoulun tekstityöpaja Helsingissä 20.5.2010. Teksti: Kerrottu ympäristö.
 • ”Uskontotieteellinen konteksti”, Suomen Uskontotieteellisen Seuran jatkokoulutusseminaari Tvärminnessä, Hangossa 18.−19.11.2010. Alustus: Ympäristöön kontekstualisoituvat merkitykset Lypyrtin kyläkirjaprojektissa.
 • Kulttuuristen tulkintojen tutkijakoulun syysseminaari Joensuussa 25.−26.11.2010. Alustus: Kaksien kansien väliin.
 • Finnish Oral History Networkin (FOHN) järjestämä kansainvälinen Oral History and Fieldwork. The (Re)use and Interpretation of Research Materials -symposium Helsingissä 2.−3.12.2010. Esitelmä: Row down the time – learning methodology by doing.
 • Turun yliopiston Kulttuurin, historian ja taiteen tutkimuksen laitoksen järjestämä Muisti, kokemus, kertomus -Tiedekaruselli 3.12.2010. Alustus: Kerrottu ympäristö. Suullisesta historiasta kyläkirjaksi.
 • International Society for Ethnology and Folklore -seuran (SIEF) People make places – ways of feeling the world – konferenssi Lissabonissa 18.−20.5.2011. Esitelmä: Sensitive listening as a methodology.
 • Uudenkaupungin Merihistoriallisen yhdistyksen Merellinen ilta 19.5.2011 Uudessakaupungissa. Esitelmä: Lypyrtin-Lypertön monet kertomukset.
 • Kustavin Volter Kilpi -viikot 14.−18.7.2011. Esitelmä: Akanvirtaa asian vierestä. Sihti suoraan rivien välistä. Lypyrtin-Lypertön monet kertomukset.
 • Uudenkaupungin Merihistoriallisen yhdistyksen Meri-ilta 25.8.2011 Kustavissa. Esitelmä: Lypyrtin-Lypertön monet kertomukset.
 • Turun Kirjamessuilla haastattelu 30.9.2011.
 • Supernatural Places, 6th Nordic-Celtic-Baltic folklore symposium Tartossa 4.−7.6.2012. Esitelmä: Narrative environment.
 • 32nd Nordic Conference of Ethnology and Folkloristics -seuran Dynamics of Cultural Differences -konferenssi Bergenissä 18.–21.6.2012. Esitelmä: Along the routes.
 • European Association for the Study of Religions (EASR) ja International Association for the History of religions (IAHR) -seurojen yhteinen Ends and Beginnings -konferenssi Tukholmassa 23.−26.8.2012. Esitelmä: In the junction of the watercources. An autoethnographical study of a textualization process as a ritual.
 • Hailuodon teatteritapahtuma 27.7.2013. Esitelmä: Ihmisen ja veden ympäristösuhteesta
 • Salo, Rikalanmäen Rituaalimuseon avajaiset 1.8.2013. Esitelmä ja Tuula Nikulaisen & Mihály Hoppálin ”Työnantajana taivas ja maa” -retrovalokuvanäyttelyn avaaminen : Shamaaninaisen kokemuksellisesta tiedosta
 • European Association for the Study of Religions (EASR) ja International Association for the History of religions (IAHR) -seurojen yhteinen Religion, Migration, Mutation -konferenssi Liverpoolissa 3.-6.9.2013. Esitelmä: The path in the water – Supernatural beliefs and environmental agencies in mutation
 • The Nordic Network for Interdisciplinary Environmental Studies (NIES) -seuran Landscape, Environment, Emotion -seminaari Porissa 25.-27.9.2013. Esitelmä: The collecting of a village history from the standpoint of an autoethnographer
 • Uskontotieteen Studia Generalia 2013: Näkyvä ja näkymätön uskonto. Esitelmä: Voiko uskontotieteilijä uskoa?
 • The CECT VI konferenssi Embodiment, expressions, exits: Transforming experience and cultural identity Tartossa, Eestissä 30.10. –1.11.2013. Esitelmä: The composing of a village history from the standpoint of an autoethnographer
 • European Association for the Study of Religions (EASR) -seuran Religion and Pluralities of Knowledge –konferenssi Groningenissä 11.–15.5.2014. Esitelmä: A Case of Sacralization of Local Oral History.
 • Shamanistinen ympäristökäsitys – ajatuksia terveydestä ja kauneudesta -esitelmä Rituaalimuseon Terve riitti -päivillä Kemiönsaarella 27.9.2015.
 • Lypyrtti-Lypertö -esitelmä Turun kirjamessuilla 4.10.2015
 • Puhujana Unescon Aineeton kulttuuriperintö -paneelissa Turun kirjamessuilla 4.10.2015
 • European Association for the Study of Religions (EASR) -seuran Relocating Religion -konferenssi Helsingissä 28.6.–1.7.2016. Esitelmä: The Enchanted Village of Lypyrtti and Its Changing Environment.
 • European Association for the Study of Religions (EASR) -seuran Communicating Religion -konferenssi Leuvenissa, Belgiassa 18.-21.9.2017. Esitelmä: Shamanistic “Seeing” as Reciprocal Communication.
 • Turun Kirjamessut 2017: Puhujana Siemenpuujärjestön Kirjeitä tulevaisuudesta -kirjan yhtenä kirjoittajana.
Mainokset